Grant Dostępność +

NZOZ Zdrowie sp. z o. o. realizuje w ramach  Grantu Dostępność + dla zdrowia,  projekt: "NZOZ Zdrowie Sp. z o.o. zapewnia dostępność swojej placówki w Gminie Kraszewice".

Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Źródłami finansowania są fundusze europejskie oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).

Masz pytania lub chcesz umówić wizytę?
Skontaktuj się z nami!
Kontakt
Skip to content