Grant Dostępność +

NZOZ Zdrowie sp. z o. o. realizuje w ramach  Grantu Dostępność + dla zdrowia,  projekt: "NZOZ Zdrowie Sp. z o.o. zapewnia dostępność swojej placówki w Gminie Kraszewice".

Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Źródłami finansowania są fundusze europejskie oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).

Znasz program Profilaktyka 40 PLUS? Skorzystałeś/aś już z bezpłatnych badań? 

Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia uruchomiło program profilaktyczny dla osób po 40. roku życia. To proste i łatwo dostępne narzędzie, pozwalające sprawdzić stan zdrowia. Wystarczy wypełnić ankietę online, by otrzymać skierowanie na bezpłatne badania diagnostyczne, odpowiednie dla Twojej płci. 

Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

  • infolinii 22 735 39 53 (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
  • lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka.

Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.

Zatem każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym. Jednocześnie uprawnieni będą mieli prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu pilotażowego.

Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

Masz pytania lub chcesz umówić wizytę?
Skontaktuj się z nami!
Kontakt
Skip to content