Regulamin przychodni

REGULAMIN PRZYCHODNI NZOZ Zdrowie sp. z o.o.

1. Umówienie terminu wizyty lekarskiej odbywa się w Rejestracji osobiście, telefonicznie lub on-line. W pierwszej kolejności proponowany jest pierwszy wolny termin. Godzina przyjęcia jest godziną orientacyjną i może ulec przesunięciu.

2. Podczas wcześniej umówionej wizyty nie mogą być załatwiane „przy okazji” sprawy innych członków rodziny. Możliwość taka istnieje po wcześniejszym zgłoszeniu w Rejestracji. Lekarz w gabinecie nie ma możliwości wpisania dodatkowego pacjenta do systemu informatycznego.

3. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, wizyta odbędzie się poza kolejnością, na takiej wizycie nie ma możliwości przedłużania recept.

4. W stanach nagłych należy wezwać służby ratunkowe tel: 999 lub 112

5. Przychodnia nie udostępnia dokumentacji medycznej pacjenta na nośnikach cyfrowych oraz nie wysyła ich drogą mailową.

6. Zamawiane recepty przez pacjentów nie będą wysyłane pocztą.

7. W sytuacji kiedy personel ma do czynienia z pacjentem agresywnym, pod wpływem alkoholu lub innych używek może odmówić udzielenia świadczenia. Takie zachowanie pacjenta zostanie odnotowane w dokumentacji pacjenta.

8. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane w celu polepszenia jakości usług.

Skip to content